LP-socialt center

Målinriktning för LP-Socialt center är att personer med missbruks- och/eller social utsatthet skall blir uppmuntrade och stärkta till en bättre livssituation. Utifrån en kristen grundsyn och med en tydlig förankring till livet vill vi ge kraft och redskap till ett liv utan alkohol- och drogberoende.

Lp socialt center har öppet

tisDag – torsdag kl 9.00-12.00
fredag 11.00-13.00

LP Socialt Center i Varberg fungerar som ett öppet hus med café och dagverksamhet. När allting inte står rätt till vill man kanske inte berätta hur det i verkligheten ligger till för vem som helst. Vår personal har alla ett brinnande hjärta för att hjälpa personer med beroendeproblem att nysta i den jobbiga situation som ett drogberoende ofta kan skapa. Givetvis har alla vi som jobbar på LP-kontakterna tystnadsplikt.

Här kan man på olika sätt delta i en avslappnad och drogfri gemenskap, där var och en är med och bidrar på sitt sätt. Ofta anordnas utflykter och andra gemensamma aktiviteter. LP-kontakterna erbjuder också hjälp i kontakten med olika myndigheter och sjukvård m.m.

Många av våra gäster kommer varje dag, andra någon gång i veckan.
Upplägget är som vanligt enkelt med fika och samtal. De händer allt som oftast att vi får hjälpa någon av våra gäster med praktiska saker som berör livet. Det kan vara att handla mat, hjälpa till med att flytta, fylla i papper, med mera.
Julbord, minnestunder, gruppsamtal och utflykter är också återkommande inslag i vår verksamhet.

Då och då har vi LP-möten, samlingar där vi läser Bibeln och lyssnar till livsberättelser. Målet med dessa samlingar är att genom ordet och livsberättelsen visa på Guds kärlek och att ge riktlinjer för ett bättre liv utan alkohol och droger.

Celebrate recovery

Celebrate recovery är ett program för tillfrisknande, som riktar sig till personer med inre sår, ovanor eller beroende. Man samlas i grupp och arbetar igenom 12 steg till tillfrisknande, ut ur det som blivit en ond cirkel av dåligt mående. Vi har utbildade ledare som finns med som ett stöd under processen och även ledare som själva gått igenom stegen och tillfrisknat. Välkommen att anmäla dig till dessa steggrupper.

behandlingshem

LP-riks har ett omfattande arbete med beroendevård på olika sätt. Vi driver ett behandlingshem dit personer med missbruks-och beroendeproblematik får komma och bo under en viss tid och samtidigt genomgå ett behandlingsprogram. Efterbehandlingen finns det möjlighet att slussas ut till vårt stöd- och motivationsboenden här i Varberg för att kunna bibehålla sin drogfrihet.
(vårt stödboende är f.n. pausat i väntan på nya lokaler).

Matkassen

Varje vecka delar vi ut mat till behövande. 

Du som har behov av hjälp på detta sätt är välkommen att kontakta oss på LP. Vi samtalar och lyssnar in dina behov. Efter en kort intervju med dig är du välkommen nästa fredag för att hämta en matkasse. Vi delar ut matkassar hela året, med avbrott vid röda dagar och aftnar.  

Matkassen innehåller pasta, ris, bröd, kaffe, te, konserver, frysta matportioner, frukt/grönt och hygienartiklar.

Vill du vara med och ge?

Vill du vara med och hjälpa till att ge in till matkassen så finns det två alternativ.

Du kan vara med och ge via swish. En matkasse kostar ca 200 kr

123 014 13 74

Du kan även köpa dina egna matvaror och lämna in i kyrkan. För mer information om vad vi behöver just denna veckan så klicka dig in på vår instagram och kolla in vår matkassebild.

KONTAKT

Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att maila till lp@pingstvarberg.se

Denna hemsidan använder cookies. Av att fortsätta denna sidan så accepterar du vårt användande av cookies  Lär dig mer