COVID-19

Information angående våra verksamheter

Från den 6 juni så öppnar vi våra offentliga samlingar för 50 personer. Vi hoppas att vi ska kunna öppna upp för fler framöver. Men under juni månad är det 50-gränsen som gäller. Trots detta så  erbjuder vi digitala mötesplatser också, där det är möjligt.

Just nu så har vi sändningar via YouTube söndagar, där vi lägger upp predikan efter gudstjänsttid.
Vi har också vår bön i kyrkan på tisdagarna klockan 18:30 där du också kan delta via Zoom.

I övrigt så följer vi Folkhälsomyndighetens och Regeringens riktlinjer, för att om möjligt vara med och begränsa pandemin med det vi kan göra.

I övrigt hänvisar vi till myndigheternas sidor för ytterligare info:
www.krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se

Denna hemsidan använder cookies. Av att fortsätta denna sidan så accepterar du vårt användande av cookies  Lär dig mer